24.07.2013 Padomes tikšanās

 

Ir pagājis kāds brītiņš, kopš te rādījos, lai pastāstītu Tev AKKA/LAA sāgas turpinājumu. Esi uzmanīgs lasot, jo iespējams, ka esmu jau nopirkts (esmu parakstījis Pilnvarojuma līgumu, kas (starp citu) ietver daudz garāku konfidencialitātes pielikumu)! Ja nu, tomēr, turpināsi lasīt, tad šoreiz aprakstīšu manas pārdomas par biedrības komunikāciju un iespējamajiem uzlabojumiem.

Ar vārdu 'komunikācija' es saprotu saziņu biedrības un biedru starpā, biedrības un autoratlīdzību maksātāju starpā, kā arī biedrības saziņu ar mani, Tevi, mums visiem, neatkarīgi no profesijas vai rases. Autori (šo mēs iemācīsimies- AKKA/LAA ir autoru apvienība, nevis Dombrovska vai Valsts institūcija, un nav arī juristu radīta naudas mašīna) grib sazināties un saprasties ar visiem. Tā tiešām ir, lai arī pastāv diezgan plaši zināms viedoklis, ka ir kaut kāda īpaši iedomīgu ļaužu grupa (izvēlējušies sevi dēvēt par autoriem), kas vēlas piedzīt naudu par nevienam nevajadzīgiem darbiņiem. Dažādos žanros.

Tātad- AKKA/LAA grib saprasties. Vispirms jau paši savā starpā, lai nesanāk kā parasti: http://puaro.lv/lv/aprindu-raksti/latvijas-muziki-vienbalsigi-kritize-akka-laa-darbibu. Arī ar autoratlīdzību maksātājiem autori grib saprasties, un tas ir vienkārši- mums autoriem ir svarīgi, lai mūsu darbi tiktu izmantoti, lai mūsu vēlme pēc atlīdzības nepadara mūsu darbus nepieejamus. Te protams par tarifiem jārunā. Par to nākošajā vai kādā citā sērijā. Et autoriem nepietiek ar autoratlīdzību maksātājiem-mēs arī ar Tevi gribam saprasties! Tas nebūs vienkārši- Tu saki. Es zinu. Tādēļ arī esmu te (internetā, padomē un nakts vidū, lai saprastu pats un Tev pastāstītu- as ir autoratlīdzība. Pilnīgi skaidrs, ka tā nav tā naudiņa, kuru Tu samaksā puišiem, kas nospēlējuši lielisku ballīti Tavās kāzās. Tikpat skaidrs, ka labu balīti nospēlēt varošiem ir jāsaņem labs honorārs!

Ir labas ziņas. Nupat (gandrīz pilnā sastāvā) padome satikās neoficiālā sēdē (lasi- neapmaksātā), lai spriestu par darāmajiem darbiem, par padomes locekļu iespējām veidot jaunu piedāvājumu, rosināt diskusiju un galu galā uzlabot biedrības darbu. Man par prieku lielu daļu laika runājām tieši par komunikāciju, par iespējām vienkārši būt saprotamākiem.

Te nu mans jautājums Tev- vai Tev ir idejas kā uzlabot AKKA/LAA darbu saziņā ar sabiedrību? Vai neesi ar mieru padalīties? Kas Tevi visvairāk kaitina autoru apvienības darbībā? Vai varbūt patīk? Vai varbūt visa tā autru padarīšana ir izdomāta? Es priecāšos par diskusiju, vai arī vispārpieēmtu saskares formu- monologu savā epastā karlis@kazaks.lv

Atgriežoties pie 24. jūlija pēcpusdienas... Man ir prieks, ka padomes locekļiem ir vēlme sakārtot savas biedrības vidi, ka neredzēju garlaikotas sejas, ka ir vēl aktīvāki runātāji par mani. Ingus Ulmanis, piemēram.

Ko mēs sarunājām? Vienojāmies, ka iespējami ātri sastrādāsim biedrības aktuālos mērķus komunikācijā un ne tikai, lai spētu paši izprast savu lēmumu kvalitātes un padarīto darbu vērtību. Tarp citu- jau tagad- www.akka-laa.lv ir daudz interesanta pacietīgajiem.

Tu saki, ka esmu jau nopirkts? Tad pamato to, lai mums būtu par ko parunāt. Lai mums abiem ir iespēja uzzināt vienam otra viedokli- kļūt bagātākiem!

 

 

Publicēja: kk (24/07/2013)