Kurp kājas nesīs? Es mēģināšu te ieskicēt pašas pirmās, uzbāzīgākās domas, kuras man šķiet aktuālas vai citādi nozīmīgas, nonākot AKKA/LAA padomes rindās.

Mērķis- aktīvi biedri, kas negaida atkārtotu pilnsapulci, jo pirmājā nebūs kvoruma.

Es tā darīju šogad. Un apzinos, ka biedrības biedru aktivitāte neveidojas atsevišķi- biedrībā vai biedrā. Es redzu, ka ir būtiski tuvināt autorus to pārstāvošajai organizācijai- AKKA/LAA. Un, lai uzrunātu lielāku autoru skaitu tuvoties organizācijai, kļūstot par biedriem, ir jāveido ciešāka cilvēku iesaiste, kas ar šodien pieejamiem informācijas apmaiņas mehānismiem nav sarežģīti. Cilvēku iesaiste ir biedru interešu apzināšana svarīgu jautājumu lemšanā, ļaujot autoriem tiešāk ietekmēt savas pārstāvniecības darbu. Ļaujot biedriem, kuri to izvēlas, saņemt laicīgu informāciju par biedrībā paredzamajiem notikumiem- tostartp biedriem atklātām padomes sēdēm utt. Daudz kas no šādas, manuprāt, laba pārvaldījuma prakses jau organizācijai piemīt, un reizēm par klupšanas akmeni ir bijis vien kvalitatīvas, iesaistošas komunikācijas trūkums.

Mērķis- sabiedrība, kas saprot un tic, ka autoratlīdzība un autortiesības ir iespējami labi noregulētas, ka tās ir būtiskas autoru darbu tapšanas nepārtrauktībai.

Sabiedrības viedoklis par autortiesībām un autoratlīdzībām, to sadali, veidojas mediju ietekmē. Te jāatzīmē, ka mediju telpa ir autoratlīdzību maksātājs, kas diezgan droši ļauj prognozēt interešu sadursmes ar autorus pārstāvošo pusi. Es (atgriežoties pāris rindkopas augstāk) ceru, ka autoru pašu ciešāka iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā, ideju ģenerēšanā, likumdošanas izpratnes veicināšanā, ļaus mums nepastarpināti (sociālajos tīklos, virtuves sarunās un tamlīdzīgi) paust savu skatījumu, skaidrot vajadzības, stāstīt par ceļu, kas autoram noeejams līdz atlīdzības saņemšanai gan mūzikā, gan rakstniecībā, gan citos autoru darbu tapšanas žanros. 

Mērķis- veiksmīga pieejamo resursu izmantošana.

Jau šobrīd AKKA/LAA daudz nodarbojas ar sabiedrības informēšanu, bet man ne vienmēr ir pārliecība, ka līdzekļi ir sasnieguši mērķi. Te turēšu muti, jo runāju par savām sajūtām. 

Un vēl, un vēl…

Un te es likšu daudzpunktu, jo galva pilna, bet arī Tev ir ko teikt, un uz to es ceru visvairāk.

Tuvākā (man pirmā) padomes sēde būs jau 13. jūnijā.